Вече са ясни документите за издаване на лицензи по Закона за хазарта

Досега действалата наредба е отменена, тъй като не съответства на изискванията на новия Закон за хазарта, който е в сила от 1 юли тази година. В наредбата са въведени изцяло нови разпоредби, определящи необходимите документи за издаване на лиценз за игрите от разстояние и за вписване на промяна в титуляра на лиценза при извършено преобразуване, съобщават от Министерски съвет. Изчерпателно са изброени документите, нужни за издаване на първоначален лиценз за организиране на хазартни игри, за производство, внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване, за издаване на решение за потвърждаване на направените инвестиции при първоначален лиценз, документите, доказващи наличието на специфичните изисквания за отделните видове хазартни игри, както и документите за идентификация, когато искател на лиценз е търговско дружество, регистрирано в друга държава-членка на Европейския съюз, страна по Споразумението за ЕИП или Швейцария.

Финанис

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *