Връщат данъци на млади семейства с ипотека

За това припомнят от Националната агенция за приходите. Условията са подаване на годишна данъчна декларация за облагане на доходите, към която трябва да се приложи документ, издаден от съответната банка, в който е описан размерът на направените лихвени плащания през годината. Второто изискване за ползване на облекчението е да се приложи и декларация от съпруга или съпругата, че няма да се възползва от намалението на данъка.
Данъчното облекчение за млади семейства дава възможност да се приспаднат от данъчната основа лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Приспадането от данъчната основа означава, че със сумата, платена за лихви по ипотечен кредит се намалява сборът от всички доходи на физическото лице, а не дължимият данък.
Облекчението може да се ползва ако едновременно са изпълнени поставените условия. За целта договорът за ипотечния кредит трябва да е сключен от лице, което има граждански брак, сключен до 31 декември на годината, за която се ползва данъчното облекчение за млади семейства. Поне единият от двамата съпрузи трябва да е под 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит. Освен това ипотекираното жилище трябва да е  единствено за семейството през данъчната година. Данъчното облекчение за млади семейства не може да се ползва, ако за обезпечение служи друго жилище, а не закупеното с кредита. Облекчението може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата. Лицето трябва да представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за 2012 г.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *