Всеобхватни реформи в България за еврозоната

Всеобхватни реформи са нужни на България, с които страната ще доведе икономиката си до необходимите изисквания за влизане в клуба на избраните, това предаде агенция Асошиейтед прес. От информацията ясно и точно се разбира как Европейската централна банка (ЕЦБ) охлади днес надеждите на България за скорошно присъединяване към еврозоната. И то преди всичко със заключението, че най-бедната страна в Европейския съюз се нуждае от всеобхватни реформи, за да доведе икономиката си до необходимите изисквания, предава в разширеното си съобщение Асошиейтед прес. Заключението се съдържа в днешен доклад на ЕЦБ за напредъка на страните членки на ЕС, които още не са се присъединили към 19-членния валутен съюз. Българските власти изразиха желание страната им да влезе в двегодишната „чакалня“ за еврозоната през тази година. Преди два дни обаче заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис призна, че за приемането на България в еврозоната се поставят нови, допълнителни изисквания. Той направи този коментар на пресконференция в отговор на въпрос. „Действително вече има ново изискване – присъединяването към еврозоната се обвързва с включване в Банковия съюз. Това се дължи на поуките, които извлякохме от кризата – трябва да осигурим устойчивост не само на обществените разходи, но и на финансовия сектор. Затова банковият сектор е подложен на строг надзор в държавите, които очакват да въведат общата валута“, поясни Домбровскис. Както е известно, финансовият министър Горанов поиска първо да приемем еврото, а после да станем член на Банковия съюз, което явно не се приема добре в Брюксел. Все пак ЕК приветства желанието на България да се присъедини към „чакалнята на еврозоната“ и работата на българското правителство в тази посока.

България е с нисък бюджетен дефицит и държавен дълг и вече е обвързана националната си валута с еврото, отбелязва АП. ЕЦБ обаче изразява безпокойство от голямата задлъжнялост на бизнеса, от корупцията, слабото образование и ниската професионална квалификация. Решението се взима задължително от политическите ръководители на еврозоната, но докладът на ЕЦБ ще подсили скептицизма към българската кандидатура, изтъква АП. Следователно всеобхватните реформи не само са желателни, но и крайно необходими още от днес, за да започне страната ни да работи, а не само да мечтае за влизане в клуба на избраните. А те са избрани не поради някакъв аристократичен признак, а за това, че преди всичко са направили своите всеобхватни реформи в икономиката и  са заели своето категорично място на европейския и световния пазар. Там, където няма привилегии без реално покритие: постигнатото е в резултат на силна конкуренция на един силен и динамичен пазар.

Европейската централна банка (ЕЦБ) е централната банка на 19-те държави от Европейския съюз, които са приели еврото. Нейната основна задача е да поддържа ценова стабилност в еврозоната, като по този начин запазва покупателната способност на единната валута. Управителният съвет е главният орган за вземане на решения на ЕЦБ. Състои се отшестимата членове на Изпълнителния съвет на ЕЦБ и управителите на националните централни банки на 19-те държави от еврозоната. Обикновено Управителният съвет заседава два пъти месечно в сградата на ЕЦБ във Франкфурт на Майн, Германия. Той  анализира икономическото развитие и паричната динамика и на всеки шест седмици приема решения, свързани с паричната политика. На другите си заседания Съветът обсъжда главно въпроси, засягащи други задачи и отговорности на ЕЦБ и Евросистемата. За да се осигури разделянето на отговорностите по надзора от задачите на ЕЦБ по паричната политика и другите задължения, се провеждат отделни заседания на Управителния съвет. Решенията, свързани с паричната политика, се разясняват подробно на пресконференция, която се провежда веднъж на шест седмици. Пресконференцията се води от председателя със съдействието на заместник-председателя на ЕЦБ. Освен това ЕЦБ публикува редовни съобщения за заседанията на Управителния съвет, свързани с паричната политика, преди датата на следващото заседание. И никой не оспорва тези решения, дори и когато те препоръчват всеобхватни реформи, защото с тях се подобрява и общото състояние на евросъюза.

Отговорностите на съвета са да приема насоките и да взема необходимите решения, за да осигури изпълнението на възложените на ЕЦБ и Евросистемата задачи; да определя паричната политика на eврозоната. Това включва решения, свързани с целите на паричната политика, основните лихвени проценти, запаса от резерви в Евросистемата и установяването на насоки за изпълнение на тези решения. Във връзка с новите отговорности на ЕЦБ, свързани с банковия надзор, да приема решения, свързани с общата рамка, съгласно която се приемат надзорни решения, и да приема цялостни проекти за решения, предложени от Надзорния съвет съгласно процедурата при липса на възражения.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *