Втори дубъл: Стартира нов опит за продажба на „БДЖ-Товарни превози“

Конкурсната документация, която не съдържа информационния меморандум на дружеството, се закупува в срок до 30 дни от датата на обнародване на решението в Държавен вестник.
Информационният меморандум ще бъде предоставен за закупуване на лица, закупили конкурсна документация, които отговарят на следните предварителни квалификационни изисквания:
Стратегически инвеститор, който кумулативно отговаря на следните изисквания:

Да е надлежно учредено и валидно съществуващо юридическо лице, съгласно законодателството на съответната държава;
Да осъществява дейност по извършване на железопътни превози на товари за последните 5 години и да притежава:

– лиценз за извършване на железопътни транспортни услуги и/или друг еквивалентен документ, съгласно законодателството на съответната държава и
– сертификат за безопасност и/или друг еквивалентен документ, съгласно законодателството на съответната държава

Размерът на приходите от дейността по-горе за всяка от последните три финансови години, съгласно изготвените одитирани годишни финансови отчети, трябва да възлиза минимум на 100 000 000  евро или равностойността им лева;

Финансов инвеститор, който кумулативно отговаря на следните изисквания:

Да е надлежно учредено и валидно съществуващо юридическо лице, съгласно законодателството на съответната държава;
Да управлява финансови активи и/или да притежава дялови участия в други дружества на обща стойност не по-малко от 400 000 000 евро или равностойността им в лева, както за всяка от последните три финансови години, съгласно изготвените одитирани годишни финансови отчети, така и към датата на подаване на документите за доказване на съответствие с предварителните квалификационни изисквания.

Срокът за подаване на обвързващи оферти е до 15.00 часа на 82-я ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“. Депозитът за участие е в размер на 20 000 000 евро или равностойността им в лева. Това става ясно от информацията на АПСК.
Не се допускат до участие в конкурса консорциуми (във формата на търговски или граждански дружества, съгласно българското законодателство, специално създадени с цел участие в конкурса), офшорни дружества, както и лица, които имат непогасени, изискуеми публични задължения към българската държава, лица, които са в ликвидация, лица обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност, както и лица осъдени за банкрут.
Процедурата за продажбата на БДЖ „Товарни превози” започва отначало. Това съобщи в края на октомври изпълнителният директор на  Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) Емил Караниколов.
Държавата спря първия конкурс заради липсата на сериозен инвеститорски интерес. Тогава беше подадена само една оферта от компанията „Дует реълуей България“, макар че преди това шест кандидати купиха документация за участие. Заради това първият конкурс беше прекратен.
Караниколов добави: „Към момента считам, че има интерес, но от двама-трима инвеститора, но нека за момента да не ги споменаваме. Не е коректно да споменавам цена, защото като представител на държавата ако кажа една цена, всички инвеститори ще искат да дадат по-малко от нея. Цената ще бъде такава горе-долу, каквато ни е справедливата пазарна оценка. На края на тази, началото на другата година ние трябва да знаем каква цена сме получили като оферта“.
Със синдикатите са съгласувани следприватизационните ангажименти. Към днешна дата  БДЖ „Товарни превози“ има задължения от 114 милиона лева.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *