Големите банки губят позиции в бизнес кредитирането

Основно на средните и малките банки (по размер на активите) се дължи нарастването на кредитния портфейл на банковата система през периода април-юни. Петте най-големи банки губят пазарните си позиции в бизнес кредитирането. Tова показват данните на БНБ към края на юни тази година. Така, след като две поредни тримесечия – последното на миналата година и първото на тази, основният обем от фирмени заеми беше предоставен от банките извън топ пет, това се случва за трето поредно тримесечие. През изминалия период портфейлът от корпоративни заеми на банките от втора група* е нараснал с 258.5 млн. лв., а на банките от топ пет е намалял със 180.7 млн. лв. Обяснението на наблюдаваната тенденция по думите на банкери е в това, че големите банки имат огромни портфейли от корпоративни кредити и отпускат нови заеми само от месечните погашения по съществуващите. Така за някои от тях излиза, че са под нетното увеличение на портфейла, а за други, че са много малко над това нарастване. При по-малките банки базата, на която се натрупват новоотпусканите заеми, е ниска, поради което всеки даден кредит формира ръст. На практика нетно те отпускат много по-малко кредити, допълват банкери. За първото полугодие обемът на фирмените кредити достига 32.14 млрд. лв. Данните на БНБ показват още, че пазарният дял на банките от първа група при корпоративните заеми продължава да намалява, като в средата на тази година е 50.9%, а на тези от втора група постепенно се увеличава до 43.1%. През ноември миналата година делът на втора група при корпоративните заеми е бил 41.8%, а на първа – 52.2%. През април дяловете бяха съответно 42.7% и 51.3%. При жилищното кредитиране нарастването на портфейла на банките от топ пет е по-голямо от това на по-малките банки – съответно 91.1 млн. лв. и 17.1 млн. лв. При потребителските заеми силите са почти изравнени – 35 млн. лв. за големите и 36.2 млн. лв. за по-малките. Портфейлите от заеми за потребление и жилищни кредити за цялата система са съответно 9.2 млрд. лв. и 8.6 млрд. лв. Заради глобалната криза и банките у нас свиха кредитирането, като в края на юни годишният темп на прираст е 10.1% за корпоративните заеми и 13.1% за домакинствата. В края на 2007 г. тези ръстове бяха съответно 71.5% и 52.2%. Подобна тенденция е резултат както на промяна в търсенето, така и на затягане на кредитните стандарти и налагането на по-консервативен подход при вземането на решения за отпускане на кредит от страна на банките, обясняват от БНБ. * Според класификацията на БНБ в първа група са петте най-големи банки по размер на активите, във втора – всички останали, трета група са клоновете на чуждите банки Нарастване на кредитния портфейл за II-ро тримесечие (в млн. лв.) Общо за системата 298.8 Първа група -54.6 Втора група 311.8 Трета група 41.7

Дневник.бг
Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *