Диференциране на данъчната ставка в ЕС

България (заедно с Дания) е страната с най-ниско диференциране на данъчната ставка –
единствената намалена ставка у нас е тази на хотелиерските услуги – 9%. Във всички
други страни-членки на ЕС се прилагат намалени ставки по различните категории стоки,
което прави реалното облагане още по-ниско.

Плащат ли в Европа данъци за нивите? | Агробизнес | Български Фермер

В Европейския съюз прилагането на диференцирано ДДС е широка практика. Ако
погледнем специално за ресторантите, в Белгия ДДС е 12 %, в Хърватия – 13, в Кипър – 9,
във Финландия – 14, във Франция – 10 и в Гърция – 13. Гърция е наш пряк конкурент за
летния туристически сезон и специално за туристическите услуги Гърция има
диференцирани ставки както за храна, така и за нощувки по хотелите. В този смисъл това
е мярка, която в известна степен подобрява конкурентоспособността на българския летен
туризъм.

Предложение за по-ефективен процес на вземане на решения в ...

Белгия – 6% ДДС върху храни, фармацевтични продукти, книги и др.; Германия – 7%
ДДС върху храни, социални услуги, транспорт на пътници и др.; Франция – намаление до
2.1% ДДС върху храни и фармацевтични продукти, до 5.5% за книги и водни запаси и др.
За различните стоки и услуги ставките могат да бъдат намалени до 3% в Люксембург, до
4% в Испания и Италия, 5% в Унгария, Великобритания, Ирландия, Румъния и други.
Вдигането на прага за регистрация по ДДС е също ефективна антикризисна мярка,
например от 50хил. на 100хил.лв.
За тези под този праг да има патентен данък, който да остава в общините.
По-ниско ддс, по-малко злоупотреби.

Несъбраният ДДС намалява до 1.5 млрд. лв. - ECONOMIX.BG
 Повече патентен данък, повече приходи за общините.

А също, нещо много важно – въвеждане на ускорена амортизация наполовина на
сегашните периоди за материални и нематериални активи.
Това е компенсационна мярка за генериране на повече кеш в предприемачите.
Ускорената амортизация е целенасочена политика на държавата за стимулиране на
инвестициите и растежа.

Несъбраният ДДС намалява до 1.5 млрд. лв. - ECONOMIX.BG

Необходимо е и въвеждане на необлагаем минимум, който да съответства на установената
минимална работна заплата за страната. Доходите, които превишават установената МРЗ,
да бъдат облагани с досегашната ставка от 10%, като данъчната основа се образува от
разликата между получаваната работна заплата и установената минимална работна
заплата. По този начин се формира двустепенна система на данъчно облагане.
Тоест плосък подоходен данък с диференциация.И необлагаем минимум за нискодоходните.

В държавите, в които има диференциация на косвените данъци, преките данъци са също с диференцирана скала.

 

АВТОР – РУМЕН ГЪЛЪБИНОВ

 

Румен Гълъбинов е роден през 1966 г. Завършва УНСС като магистър по икономика. Има следдипломни квалификации от Университета на Джорджтаун, Вашингтон, САЩ (банков рисков мениджмънт), Университета Сeйнт Джон, Колеж по застрахователен и рисков мениджмънт, Ню Йорк, Университета Екситър, Англия (банки и финанси). Гълъбинов има професионални квалификации по застрахователен и рисков мениджмънт и пазари на ценни книжа от Германия и Англия. През 2002 г. е председател на Агенцията по застрахователен надзор, а през 2003 г. – зам.-председател на Комисията по финансов надзор. Работил е и е членувал в управителните съвети на международни банки и застрахователни компании от България, Австрия, Холандия и САЩ. Автор е на три книги и поредица от статии в областта на застраховането и финансите. Гълъбинов е член на Стратегически съвет към президента Румен Радев.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *