За какъв срок може да получим болничен

Въпросите относно болничните листове и тяхното издаване и прилагане вълнуват както работещите, така и работодателите през всички сезони, независимо от условията на извънредната епидемиологична обстановка.

Резултат с изображение за „болничен лист“

За какъв срок може да получите болничен лист, как се заплащат болничните дни, кога се уведомява работодателят и може ли болният да откаже болничен лист, отговаря Тодор Капитанов – създателят на mywork.bg – автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.

Болничният лист се издава в деня, в който се установи временната неработоспособност. Не се допуска издаване на болничен лист, в който датата на започването на отпуск по болничен е по-късна от датата на издаването му, информира pariteni.bg.

istock
istock

Изключение се допуска само в случаите, когато временната неработоспособност е констатирана в деня, в който лицето е било на работа, независимо от отработените часове, или след изтичане на работното му време. В тези случаи отпускът, даден за временна неработоспособност (болничен), започва задължително от следващия календарен ден, независимо че той може да е неработен за лицето.

Изключение се допуска и в случаите, когато болничният лист е продължение. В тези случаи отпускът, даден за временна неработоспособност, започва задължително от деня, в който лицето е следвало да се яви на работа по предхождащия болничен лист, независимо че той може да е неработен за лицето.

Срокът на болничния лист зависи от специалиста, който ви го е издал:

Лекар/зъболекар – може да издаде един болничен лист за максимален срок от 14 непрекъснати календарни дни, или няколко болнични листове, но за не повече от 40 дни с прекъсване в една календарна година. Зъболекар може да ви издаде болничен лист само за заболявания от неговата компетенция.

Център за спешна помощ – за срок до 3 календарни дни.

Лекарски консултативни комисии (ЛКК) – ако и след 14 дни продължавате да не сте работоспособен, трябва да се обърна към комисия. Тя може да ви разреши непрекъснат отпуск за срок до 180 календарни дни и не повече от 30 дни еднократно. ЛКК издава също болничните листове за дневен стационар( престой в лечебно заведение без нощуване) и домашен стационар( специализирано медицинско лечение у дома).

ТЕЛК – извършва експертиза на работоспособност след изтичане на 180 дни непрекъснат отпуск поради временна неработоспособност, както и когато сте ползвали 12 месеца отпуск (с прекъсване) в две предходни календарни години и в годината на боледуването.

Болният не може да откаже откаже болничен лист. В случаите, при които лекуващият лекар или лекарски консултативни комисии (ЛКК) са констатирали състояние на неработоспособност, но осигуреният откаже да му се издаде болничен лист, последният задължително се издава и служебно се изпраща на работодателя, където работи осигуреният.

istock
istock

Първите 3 дни от работодателя се плащат частично – получавате 70 % от от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност Това означава, че ако имате болничен за 3 дни, заплатата Ви за този месец ще намалее.

Ако лицето няма изискуемия 6 месечен осигурителен стаж, то няма право на парично обезщетение.

За следващите дни, плащанията от НОИ също са изчислени като част от заплатата Ви, както следва:

За общо заболяване – 80 % от среднодневното брутно трудово възнаграждения или среднодневния осигурителен

За трудова злополука и професионална болест – 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждения или среднодневния осигурителен.

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *