ЗУПФ „Алианц България“ е закупило още акции на на Софарма

След сделката фондът притежава 5,05% от капитала на фармацевтичната компания

 

ЗУПФ „Алианц България“ е придобило 81 401 броя акции на Софарма АД, съобщи компанията чрез БФБ – София.

Новопридобитите акции представляват 0,06% от капитала на дружеството. След сделката дяловото участие на ЗУПФ „Алианц България“ в капитала на фармацевтичната компания достигна 5,05%, информира investor.bg.

Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар е 8 септември 2016 г.

Към края на първата половина от годината нетната печалба на Софарма АД намалява с 2,2 млн. лв., или с 8%, до 26,3 млн. лв.

Общият брой на издадените към 30 юни акции от Софарма АД е 134 797 899 броя с номинална стойност от 1 лв. всяка. Всички емитирани акции са поименни, безналични, обикновени и неделими.

През първото полугодие нетната печалба за една акция в лева намалява до 0,17 лв. спрямо 0,22 лв. преди година.
Основни акционери в Софарма АД са Донев инвестмънтс холдинг АД с 24,73%, Телекомплект инвест АД с 20,07%, Ромфарм компани ООД с 18,04%, други юридически лица държат 29,75%, а във физически лица са 3,54 на сто.

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *