Кой пише правилата за „Конкурентоспособност“?

Как могат фирмите бързо и лесно да се докопат до над двата милиарда лева по новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“? Със стриктно спазване на трудноразбираемите указания и насоки това определено няма да се случи. Спорен ще е успехът и с наемането на специалисти, тъй като невинаги се улучват правилните хора. Въпросът, който със сигурност вълнувала повечето нашенски предприемачи, има един изключително нестандартен, но съвсем правдив отговор – необходими са топли връзки с консорциума „УИГ и партньори за ОПИК“.

Няма грешка! Регистрираното по Закона за задълженията и договорите дружество е избрано от Министерството на икономиката и енергетиката за предоставяне на консултантска подкрепа и експертиза, свързана с процеса на програмиране на оперативната програма за бизнеса за времето от 2014-а до2020година. Сред основните задачи на обединението, в което влизат „УИГ България“ и полската „ПСДБ“, е анализ на изпълнението на сегашната програма „Конкурентоспособността“и формулирането на препоръки за следващата. Последното включва определяне на приоритетните области за финансиране, в това число типовете мерки и дейности за подкрепа, механизми и процедури за изпълнението и наблюдението им, потенциални бенефициенти, разпределение на средствата между приоритетните области и т. н. Казано иначе, въпросният консултант ще разпише всички тънкости около разпределението и усвояването на европейските пари, поради което е напълно логично именно той да знае най-добре кога и как е най-удачно да се кандидатства за финансиране.

За труда си, който по план ще продължи до началото на юли, „УИГ и партньори за ОПИК“ ще получи 348 хил. лева. От документацията на обществената поръчка, с която е избран консорциумът, става ясно, че в надпреварата са участвали общо пет фирми. Най-ниската оферта е била 322 920 лв., а най-високата – 405 840 лева. Но от икономическото министерство са избрали именно обединението между „УИГ България“ и „ПСДБ“, тъй като цената е имала само 20% тежест в крайната оценка.

Реално погледнато, авторите на новата програма „Иновации и конкурентоспособност“ никак не са случайни. „УИГ България“ е част от „УИГ интернешънъл проджектс“ ЛТД – международна консултантска компания, базирана във Великобритания. Преди икономическото министерство фирмата е обслужвала Столичната община, Националното сдружение на общините, Министерството на вътрешните работи, Института по публична администрация и други. По-специално внимание обаче заслужава договорът на „УИГ България“ с Министерския съвет от 15 август 2012-а. Той е за период от 20 месеца, така че би трябвало да приключи в средата на април тази година. По него фирмата ще получи близо 413 хил. лв. за подпомагане на цялостния процес по изготвянето на Договора за партньорство между България и Европейския съюз за периода 2014-2020-а. Въпросният документ представлява основната рамка за всички средства, които страната се надява да получи от Брюксел през следващите седем години. И точно неговото одобряване от Европейската комисия, което се очаква да стане най-късно през есента, ще отключи работата по новите издания на оперативните програми и тази за развитие на селските райони. Така че „УИГ България“ отново се оказва ключовият играч при разпределението на европарите.

Проверка във фирмения регистър „Дакси“ показва, че управител на дружеството, което знае всички тайни за европейската благодат, е Георги Георгиев. От данни на Националния осигурителен институт пък се вижда, че освен него в компанията се осигуряват още само 11 души. Към момента Георгиев се занимава изцяло с делата на „УИГ“, но от 21 май 2012-а до 24 юли 2013 е бил съдружник и в „Парти“ ООД. Партньори там тогава са му били сегашните собственици – Асен Андреев и Борислав Драгомиров. Интересното е, че именно по времето на Георгиев върху „Парти“ ООД са наложени два залога. Единият – за 618 941 евро, е в полза на „Чоари БГ Солар, а другият (за 1.2 млн. евро) – към Първа инвестиционна банка. Парите са използвани за изграждането на фотоволтаична електроцентрала край Сливен с мощност 991 киловата. Но, изглежда, плановете на инвеститорите не са се случили според очакванията, тъй като залозите все още не са вдигнати.

Впрочем в подготовката на новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ е замесена и още една фирма. Става дума за „Ивент дизайн“ ООД, наета срещу 627 хил. лв. за логистично и техническо обезпечаване на мероприятия, свързани с изпълнението на старата и подготовката на бъдещата програма за бизнеса. Срещу солидния хонорар дружеството ще има ангажимента да организира общо 15 форума – пет за до 70 участници и десет за до двеста. От „Ивент дизайн“ ще се иска осигуряване на лицензиран транспорт от София до мястото на събитието и нощувки за гостите, наемане на подходящи конферентни зали с техническо оборудване и озвучаване, изготвяне на звукозапис и снимков материал, превод на съответните езици, кетъринг (закуска, обяд, вечеря, кафе паузи), отпечатване и разпространение на покани и други. При необходимост на фирмата може да бъде поръчано и осигуряването на журналисти, за отразяване на събития, за които възложителят смята, че трябва да бъдат отразени.

„Ивент дизайн“, чиито собственици са Любош Скупник, Мария Арсова и Цецка Радева, също не е никак случайна. Тя има голям опит в обслужването на публични институции, като може да се похвали с близо 30 договора. Едни от най-значимите и последни успехи е контрактът с Министерството на околната среда и водите за 360 хил. лв., по който компанията ще прави организационно-техническата подготовка за провеждането на заседанията на Комитета за наблюдение на екологичната оперативна програма. Срещу 480 хил. лв. „Ивент дизайн“ бе наета в началото на годината и от „София тех парк“. Други 600 хил. лв. пък са договорени с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за подготовка, организация и провеждане на публични събития по ресорната му оперативна програма.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *