Къде у нас плащат най-често под масата

БТПП проведе представително проучване сред над 6300 работодатели, служители и синдикалисти за бизнес практиките в страната по отношение на спазване на трудовото законодателство. Проучването обхваща 10 икономически отрасъла, сред които хотелиерство и ресторантьорство, производство, строителство, транспорт, образование и др. Според анализа от проучването, най-често нерегламентирани възнаграждения се получават в Североизточния и Югозападния район, съответно 2,6% и 2,0%. Най-нисък е делът на трудовите договори в Североизточен район – 83,5%, което с почти 10% по-малко от средната за страната стойност – 92,2%. Най-много сключени договори има в Северозападния район – 97,8%. Североизточният район води и друга негативна статистика – по най-висок дял на случаите на частично заплащане по трудов договор – 16,5%, следван от Южния централен район – 15,0%. Данните показват още, че над 1/4 от хората у нас получават частично или въобще не получават допълнително заплащане за извънредния си труд. Най-висок е този дял за Североизточния район (46,8%) при средна стойност за страната от 36,3%. Според работодателите, най-висок е делът на сключените колективни трудови договори в Североизточен и Югоизточен район за планиране, съответно 25,5% и 25,1%. Той е най-нисък в Южен централен район – 16,6%. Направеното проучване цели да установени негативните практики в прилагането на нормативната уредба в областта на трудовоправните и осигурителните отношения. На базата на анализа им ще бъдат формулирани мерките, чрез които да бъде повишена обществената нетърпимост към неформалната икономика. Проучването на БТПП се реализира в партньорство с КТ „Подкрепа“.
 

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *