Малки фондове с неочаквано голяма доходност

Два от значително по-малките взаимни фондове на български управляващи дружества правят добро впечатление на пазарните участници от началото на 2017 г. Миналите резултати, разбира се, не са гаранция и за бъдещи успехи, но доходността им в последните 12 месеца не може да бъде подмината.

Справка на Profit.bg, по данни на БАУД, показва, че двата най-добре представящи се фонда за този период са Алфа SOFIX Индекс и Златен лев Индекс 30, постигнали 47.03 и 51.64% за последните 12 месеца и респективно 20.34 и 25.14 на сто от началото на 2017 г.

Договорен фонд Алфа SOFIX Индекс е първият индексен фонд на българския пазар. Портфейлът му следва структурата на борсовия индекс SOFIX, който включва най-ликвидните и с най-висока капитализация компании, търгувани на Българска фондова борса. Таксите му за емитиране и обратно изкупуване са по 0.25%, а таксата за управление е 1% годишно, които са сравнително ниски спрямо конкурентите, достигащи до съвкупните 4-5 на сто от инвестираната сума. Предимство на фонда, който към днешна дата управлява 1.6 млн. лв., е и възможността за покупка на дялове онлайн.

Златен лев Индекс 30 също е индексен фонд, но той е базиран на друг от индикаторите на Българска фондова борса – BGTR30. Таксите за записване са между 0.25 и 1% от стойността на инвестицията, като се определят от вложението. В случай че то е до 30 000 лв., таксата е 1%, за суми между 30 и 100 хил. лв. тя е наполовина – 0.5 на сто, а за над 100 000 лв. е едва 0.25 на сто. Текущите такси, които косвено се поемат от всички инвеститори, възлизат на 1.81%. Тук спадат възнаграждение на управляващото дружество, банката-депозитар, комисиони на инвестиционните посредници, разходи, свързани с извършването на сделките от портфейла на фонда, такси на Централен депозитар, Комисията за финансов надзор и др. Златен лев Индекс 30 в момента управлява 1.58 млн. лв.

Други три важни факта, в случай че изберете да инвестирате във фонд:

1. Печалбата за инвеститорите, получена от инвестицията във фонд, не подлежи на облагане с данък – както за физически, така и за юридически лица.

2. Сумите, които могат да бъдат вложени, започват от 100-200 лв. – малки месечни вноски или пък големи вложения от над 100 хил., или дори милион.

3. SOFIX и BGTR30 добавят 52.94 и 45.98% в последните 12 месеца и съответно 22.72 и 22.85% от началото на 2017 г.

 

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. 

 

Profit.bg

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *