НЕК отвръща на удара

Националната електрическа компания (НЕК) отхвърли и определи като „несъстоятелни“ твърденията на зам.-председателя на Съвета на директорите на Български енергиен холдинг ЕАД (БЕХ) Тенчо Попов, предаде Ekipnews.bg.
Във връзка с изказаните “несъстоятелни твърдения“ на Тенчо Попов, с които се обвинява мениджмънтът на Националната електрическа компания (НЕК ЕАД) в бездействие в кризисна ситуация, НЕК разпространи съобщение до медиите, в което се заявява следното:
1. Отрицателният финансов резултат, с който приключи полугодието НЕК ЕАД (42,2 млн.лв.), е изцяло следствие на неадекватната ценова политика на ДКЕВР спрямо компанията през последните две години.
2. Влошената икономическа ситуация в региона от края на 2008 г., станала причина за срив на потреблението на електроенергия и съответно на цените за износ, не позволи да се компенсират последиците от пагубната ценова политика на ДКЕВР, както това се правеше през последните години.
3. И най-повърхностният анализ на финансовия отчет на НЕК ЕАД за полугодието на 2009 г. показва, че: – Резултатът от лицензионните дейности, които изцяло зависят от регулаторната рамка, определена от ДКЕВР, съответно “Обществена доставка” и “Пренос на електрическа енергия” е загуба съответно с 60 млн.лв и 3 млн.лв. – Лицензионните дейности, които зависят от мениджмънта на НЕК ЕАД, са на печалба: “Търговия с електрическа енергия “ – 16 млн.лв. – От други дейности и приходи: печалба – 5 млн.лв.
4. На 4 юни 2009 г. се проведе заседание на СД на НЕК ЕАД, посветено изцяло за предприемане на антикризисни действия за изход от създалата се ситуация като бяха намалени разходите за ремонти, административните разходи и инвестиционната програма за годината с 53 млн.лв.
5. Вследствие на предприетите действия, а така също и на намалените цени на топлофикационните централи в резултат на по-ниските цени на природния газ, през месеците юни и юли финансовият резултат на НЕК ЕАД е положителен като печалбата за последния отчетен месец – м. юли е 9 млн.лв, а за седемте месеца на годината загубата е намалена на 33 млн.лв.
6. Структурата на оперативните разходи на НЕК ЕАД е следната:
– разходи за купена електроенергия (изцяло формирани от регулираните цени на производителите): 84%
– амортизации: 5,1%
– разходи за персонала: 1,5%
– други оперативни разходи: 9,4%
“Видно е, че възможностите за намаляване на себестойността на продаваната електроенергия и на услугата пренос са изключително ограничени,“ се казва в съобщението. “За очертаващата се неблагоприятна ситуация за НЕК ЕАД още от м. декември 2008 г. многократно с наши доклади сме информирали ръководствата на БЕХ ЕАД, ДКЕВР и МИЕ, включително и за опасността банките-кредиторки да обявят вземанията си за предсрочно изискуеми.“ “Интересно къде беше тогава специалистът по “антикризисен мениджмънт” г-н Тенчо Попов?“, се пита в него. Той и всички останали, до които сме писали доклади за очакваното влошаване на финансовите разултати на НЕК ЕАД, просто не смееха да се противопоставят на популистките предизборни действия на бившия министър на икономиката и енергетиката.
Смятаме, че изнесените по-горе факти не се нуждаят от допълнителен коментар. Прессъобщението е подписано от Любомир Велков, Мардик Папазян, и двамата изпълнителни директори в НЕК.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *