Нов скок при цените на основните храни

В девет области се наблюдава възходящ тренд на цените, като най-съществен е в Добрич (0,22 лв./литър) и Пловдив (0,19 лв./литър). Лек спад при цените на борсите има в три области – Кърджали (0,04 лв./литър), Силистра (0,05 лв./литър) и Хасково (0,03 лв./литър).
Регистрира се незначително повишение на средната цена на едро за страната на бяла кристална захар – с 0,5% или 0,01 лв./кг. По области, търговията на едро със захар се движи в ценовите граници от 2,05 лв./кг до 2,39 лв./кг., като най-ниски стойности са отчетени в Добрич, а най-високи отново във Враца. В седем области търговията на едро със захар през седмицата е на по-високи ценови нива спрямо предходния период. Най-съществено поскъпването е в Пловдив – с 0,09 лв./кг, Монтана и Разград – с 0,07 лв./кг. Бялата захар се предлага на по-ниски цени в областите: Ямбол (2,8%), Силистра и Стара Загора (1,8%), Благоевград (0,9%) и София (0,4%). За поредна седмица, в преобладаващата част от областите цената на дребно в малките магазини е на по-ниски нива, спрямо големите супермаркети. Най-голяма разлика при цените в различните търговски обекти е регистрирана в Добрич – 0,20 лв./кг.
През наблюдавания период цените на едро на замразеното пилешко месо, средно за страната, бележат намаление с 1,6% спрямо предходната седмица. Най-голямо е намалението, регистрирано в Ямбол – 9,7%. Незначително увеличение на цената на едро се наблюдава в три области – Бургас (0,3%), Разград (0,4%) и Ловеч (0,5%). Средната цена на дребно на охладеното пилешко месо (4,95 лв./кг) в големите търговски вериги (ГТВ) е по-висока с 0,03 лв./кг от предходната седмица. По области, цените варират от 4,45 лв./кг (Шумен) до 5,49 лв./кг (Бургас). В шест области охладеното пилешко поскъпва от 2,3% (Сливен и Ямбол) до 11% (Бургас). Само във Варна и Шумен се наблюдава намаление на цената, съответно с 5,9 и 2,2%.
Цените на едро на цяло агне в страната се движат в диапазона от 10,75 лв./кг до 13,98 лв./кг, съответно в Кърджали и Русе. В повечето областни центрове на страната цените на едро остават на нивата си от предходния период. Увеличение се отчита само в две области – Шумен (15,7%) и Варна (5,1%). Единствено в Русе цялото агне се предлага с 2% по-евтино.
Цените на едро на брашно тип „500“, средно за страната, бележат повишение спрямо предходната седмица с 1%. По области, цените на едро отново са в границите от 0,84 лв./кг (Враца) до 1,14 лв./кг (София). В по-голяма част от областните центрове се наблюдават колебания в цените, като отклоненията са в широкия диапазон от – 15% до +11,1%. Най-чувствителен е спадът в Смолян (15%) и в Благоевград (4,5%). В останалите области, където е регистрирано понижение на цените то е незначително (от – 1,1% до – 2,1%). По-високи цени на брашното на едро се отчитат в седем областни центрове. Поскъпването на продукта е по-съществено в Бургас и Хасково, съответно с 8,9% и 8,8%.
Цените на едро на яйца размер „М” са в диапазона от 0,12 лв./бр. до 0,25 лв./бр., съответно във Враца и Варна. Единствено в Благоевград се регистрира намаление на цените на едро (с 0,01 лв./бр.) Повишение на цените се наблюдава в шест области. В повечето райони на страната, в големите супермаркети предлагането на яйца и от двата размера е на по-високи цени от тези в по-малките търговски обекти, като разликите достигат до 0,13 лв./бр. в Разград и Русе.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *