Образователните технологии като индустрия

Училището ще се промени значително през следващите десетилетия. Безпътицата на днешното обществено образование е повече от ясен индикатор, че ще се случат промени. Големи промени. Повечето заинтересовани хора, специалисти мислят, че новото в училище ще бъде компютърът, таблетите, смарт класните стаи и т. н. Това го има и сега под някаква форма. Голямата иновация ще дойде от идеите и проектите, които използват хардуерните технологии със специално създадени софтуерни решения за учебния процес. Адаптирани, специално проектирани и създадени за целта и ученето технологии ще бъде онова, което в момента не се вижда и не се осъществява. Светът се променя, а българското училище е, с малки, много малки изключения, с инфраструктура от 50-те и 60-те години. Училищата като инфраструктура, като пространство за образование и като технологии вътре в училището днес е нещо, което не може да оцелее повече 20-30 години напред, в най-добрият вариант.

Кой и как ще създаде технологиите, които ще създадат новото, адекватно на съвременността и новите деца училище е въпросът, на който предстои да се отговори в следващото десетилетие! Не, тук не става дума за вече разпознаваемите електронни дъски, проектори и т. н. – тези техники не променят нито съдържанието на учебните програми, нито методиката на преподаване и учене. Интернет е само част от инструментите за решение, но не самото решение. Интернет е по-скоро технологичната платформа, която свързва и ще свързва участниците в образователния процес. Днес, в сегашния си вид Интернет помага на учениците, и на учителите също, но в Интернет знанието, което става за образование е несистематизирано, разхвърляно и огромно. Това е проблем от гледна точка на методиката на обучение. Не е проблем от гледна точка на идеята, че потребителят има достъп до огромен, теоретично неограничен достъп до информация част, от която е и знание за човека и за света около нас.

Има ли място за бизнес, икономика и индустрия за образователни решения и технологии? Може ли да се оформи пазар на такива решения и технологични продукти, които да предлагат иновации относно ученето, обучението, натовареността на учениците, отговорността на учителите да бъдат винаги на очакваното ниво? Образователният инженеринг е областта, която има потенциал да създава технологични решения за училището и за общественото образование като цяло. Идеи, проекти, които да прерастват в компании, които да създават технологиите, които ще решават най-големите проблеми на училището и на онова, което се случва в него. Подобна индустрия би достигнала капитализацията на сектори като електронните игри, киното, рекламата, софтуерният бранш и други. В образователния инженеринг има потенциал за икономика, в която интересите, предизвикателствата и проблемите на образованието като обществена, фундаментално важна услуга могат да се пресекат успешно и ефективно.

 

Митко ДИНКОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *