Онлайн консултации също ще борят сенчестата икономика

Една от посоките на действие е предоставянето на онлайн консултации и разработването на специализиран форум, в подходящ формат и като част от общ информационен интерфейс. Най-общо казано, онлайн консултациите и създаденият форум са специфичен механизъм за комуникация, за обратна връзка, за разпространение на информация и за мотивиране на граждански реакции на нетърпимост към проявленията на неформалната икономика.
Всеки желаещ да получи онлайн консултация и/или изрази своето мнение по различни теми, касаещи неформалната икономика, има възможност да посети сайта на проекта: http://ikonomikanasvetlo.bg. На  сайта посетителите могат да избират четири варианта за подаване на сигнал или получаване на консултация – чрез форума, чрез панела „онлайн консултации”, чрез панела „подаване на сигнал” и чрез горещата телефона линия: 0800123 58.
Един от най-лесните начини на комуникация по теми за неформалната икономика предоставя форумът. В него са зададени общи основни теми за дискутиране, като има възможност да бъдат създавани подтеми. Първоначалните теми, които предизвикаха мнения и дискусии бяха:  „Неформалната икономика – що е то?”; „Типичните сиви практики у нас”; „Първи сме по криене на данъци”; „Защо има сиви работодатели?”; „До кога ще търсим „вратичките” в закона?”; „Как да извадим бизнеса на светло?”; „Държавата и сивия сектор – кой кого бори?”; „Защо мерките за борба със сивия сектор са слабо ефикасни?” и други.
В резултат от предоставянето на онлайн консултациите и изказаните мнения във форума вече са видими следните резултати:

Наблюдава се промяна на обществените нагласи в посока създаване на по-високи нива на нетърпимост към сивите практики и проявленията на неформалната икономика в страната;

Онлайн консултирането вече е възприето от различните видове аудитории като покана за широка публична дискусия по темата неформална икономика;

Чрез насочване на дискусиите във форума, както и чрез професионални консултации от страна на експертите по проекта, въпросите на участниците във форума са професионално комуникирани, като се предоставят изчерпателни и високо информативни отговори.

Очаква се през следващите месеци броят на онлайн консултациите и дискусиите във форума да нарасне още, предвид планираните по проекта през следващите месеци национална и две регионални обществено-информационни кампании за формиране на нетърпимост към всякакви форми на проявление на неформалната икономика. Кампаниите целят именно разясняване на вредите от сивата икотомика и създаване на обществени условия за провеждане на трайни политики и обществена нетърпимост към неформалната икономика, чрез обединяване на усилията и постигане на съгласие между работодатели, работещи, различни институции и средства за масово осведомяване.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *