Освободиха Денис Ершов от надзора на Петрол

„За“ освобождаването на Ершов от поста гласуваха представителите на Петрол Холдинг, Вянд Ойл, и КТБ. Въздържаха се представителите на УПФ „Съгласие“ и Банк ъф Ню Йорк Мелон.
За назначаването на Джонев на овакантеното място въздържал се бе единствено представителят на УПФ „Съгласие“.
Интересно е да се спомене, че това събрание, на което се гласуваха и промени в Устава на Петрол, се проведе само ден, след друго едно извънредно ОСА.
Акционерите на компанията гласуваха на 25 октомври решение за учредяването на ипотека върху имот на компанията, находящ се в Петролна база „Варна“, учредяване на особен залог на машини и съоръжения на компанията в същата тази база.
Целта на всичко това е обезпечаване на задължения на дъщерното си дружество Нафтекс Петрол по договор за покупко-продажба на горива между него и швейцарското дружество SOCAR Trading, с размер на обезпеченото задължение до 70 млн. долара.
Акционерите гласуваха единодушно и за предложението да се организира привличането на дълг чрез заем, дългови инструменти, мецанин финансиране и др. до 100 млн. евро и максимален срок на погасяване до 7 години.
Събранието бе посетено от Севда Мирчева, помощник-нотариус по заместване на нотариус Анна Найденова, която удостовери самоличността на присъствалите пълномощници на акционерите на дружеството.
Акциите на Петрол не се търгуваха на борсата ни в четвъртък. Последната цена на затваряне е от 17 октомври – 3.71 лв. за лот.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *