Отчетоха за 1 г. над 210 х. трудови нарушения

Отчетоха своята работа и специалистите от държавната агенция за контрол на трудовото законодателство. Така през 2016 г. контролните органи на Главната инспекция по труда /ГИТ/ са извършили над 48 000 проверки в 39 300 предприятия с почти 1,57 млн. наети в тях. Установени са над 212 000 нарушения, от които свързаните с осигуряването на здраве и безопасност при работа са били 99 700, а тези по трудовите правоотношения – 112 000. Това съобщиха от пресцентъра на Главната инспекция по труда /ГИТ/ днес, в Световния ден по безопасност и здраве при работа.
За отстраняването на всяко нарушение са предприети принудителни административни мерки. Издадените задължителни за изпълнение предписания са почти 204 000.
Над 500 са актовете за спиране на машини, обекти, работни места и за въвеждане на специален режим при невъзможност за спиране, когато животът и здравето на работещите са били пряко застрашени. Издадените актове за установяване на административно нарушение са 9200, а сумата на влезлите в сила наказателни постановления – 9,65 млн. лева. Случаите на работа без сключен писмен трудов договор са 2830.
Всяко установено и отстранено след намесата на инспекторите по труда нарушение може да се приеме като евентуално предотвратяване на трудова злополука, в което се изразява превантивният ефект от контролната дейност на Агенцията, посочват от ГИТ.
През последните 20 години резултатите от тази дейност показват подобряване условията на труд чрез подобряване на качеството на оценката на риска, въвеждането на нови технологии, инвестиции в колективни средства за защита, осигуряване на лични предпазни средства, се казва в съобщението.
От ГИТ припомнят, че оптимизирането на събирането и използването на данни по безопасност и здраве при работа е темата, която Международната организация на труда /МОТ/ е определила за отбелязването на Световния ден по безопасност и здраве при работа през 2017 г. Така МОТ фокусира вниманието върху необходимостта държавите да подобрят своя капацитет при събирането и използването на точни данни за безопасност и здраве при работа.
Още преди определяне на темата на Световния ден по безопасност и здраве при работа през 2017 г., ИА ГИТ започна проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, като целта е да бъде изготвен риск-регистър на обектите на контрол, на базата на методиката, което ще насочи контролната дейност на Инспекцията приоритетно към най-рисковите предприятия, отбелязват от трудовата инспекция.
У нас в дългосрочен период се отчита намаляване броя на трудовите злополуки. През 2016 г. инцидентите на работното място са били общо 2257, от които 71 – с фатален изход, според оперативните данни на НОИ, където те се регистрират. За сравнение броят им през 2015 г. е бил съответно 2384 и 85, припомнят от ГИТ.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *