Печалбата на ПИБ пада със 73% на годишна база

Консолидираната печалба на Първа Инвестиционна Банка се е понижила до 26.61 милиона лева, за първите шест месеца на годината, спрямо 98.32 милиона лева година по-рано. Това е понижение от 73% на годишна база. Безспорно спадът се предопределя от пандемичната ситуация в страната.

Снимка: iStock

Нетният лихвен доход на банката се запазва относително постоянен – при ниво от 122.38 милиона лева за първите шест месеца на годината, спрямо 123.46 милиона лева година по-рано, информира infostock.bg.

Нетният доход от такси и комисиони бележи леко понижение – от 49.6 на 46.3 милиона лева, през първите шест месеца на тази година.

Първа инвестиционна банка си търси нов инвеститор – Invest Build Media
 Като цяло общите приходи от банкови операции се понижават от 187.39 на 179.67 милиона лева.

С над 10 милиона лева се понижават административните разходи на банката за първите шест месеца – до 101.22 милиона лева. Но това не е достатъчно, за да компенсира ръста на обезценките – до 36.16 милиона лева от 25.33 милиона лева.

Общите активи на банката се понижават до 10.49 милиарда лева, спрямо 10.66 милиарда лева година по-рано.

първа инвестиционна банка - Money.bg

Кредитният портфейл на ПИБ се повишава леко – до 6.19 милиарда лева, спрямо 6.02 милиарда лева в началото на годината. В същото време депозитите намаляват леко – до 8.92 милиарда лева, спрямо 9.1 милиарда лева в началото на годината.

Можем да припомним, че Първа инвестиционна банка АД успешно приключи процедурата по публичното предлагане на акции. Инвеститорите заплатиха акциите по новата емисия ценни книжа. Новите акционери на Първа инвестиционна банка АД са Българска банка за развитие (ББР) с 18.35% и Valea Foundation със 7.87%.

ПИБ обяви увеличение на капитала при 8 лв. на акция:: Investor.bg

Българска банка за развитие, вече оповести, че е участвала в публичното предлагане на акции на ПИБ. Това банката е направила, във връзка с искането за присъединяване на Република България към Валутно-курсовия механизъм II (ERM II) и Банковия съюз на Европейския съюз чрез установяване на тясно сътрудничество между Европейската централна банка (ЕЦБ) и Българската народна банка (БНБ) през 2019 г.

ЕЦБ извърши цялостна оценка на шест български банки, като резултатите от оценката бяха публично оповестени на 26 юли 2019 г. Прегледът на качеството на активите бе допълнен от стрес тест, който показва как биха се променили капиталовите позиции на банките при хипотетичен базов и утежнен сценарий през следващите три години (2019–2021). За стрес теста бе приложена същата методология като в стрес теста на Европейския банков орган през 2018 година.

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *