Скастриха 25 банки за кредитите

Според експертите целта на проверката е да се ограничат възможностите за възникване на спорове и недоволства от банковите клиенти. „В резултат на подробното разглеждане на общите условия по ипотечни и потребителски кредити на всички 25 банки, предлагащи такива продукти на граждани, КЗП е изготвила към всяка от тях индивидуални препоръки за отстраняване на констатирани неясноти в определени клаузи или непълни съответствия с нормативните изисквания“, съобщават от КЗП.
В писмата до банките е определен срок за вземане на мерки за отразяване на препоръките. Обобщение на резултатите от посочената проверка бяха представени от членовете на КЗП на представители на ръководството на Асоциация на банките в България, които изразиха положително отношение към работата на КЗП в тази насока.
Представителите на Асоциацията на банките в България подчертаха увереността си в готовността на банките да съдействат за отстраняване на допуснати пропуски и несъвършенства.
КЗП планира да доразвие проверката и по отношение на останалите финансови посредници, предлагащи небанкови финансови услуги.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *