Софарма увеличи дела си в Унифарм до 96,63%

Софарма вече притежава 96,63% от капитала на Унифарм, след като приключи процедурата по търговото предложение за закупуване на акциите на по-малките акционери.

Общо 65 акционера с общ брой акции 1 125 021 са приели търговото предложение, съобщи инвестиционният посредник „Елана Трейдинг“.
Фармацевтичната компания има право в тримесечен срок от крайния срок на търговото предложение да отправи след получаване на одобрение от КФН предложение за изкупуване на акциите на останалите акционери на „Унифарм”.

Наред с това, всеки акционер има право да изиска от „Софарма” да изкупи неговите акции с право на глас до 19 септември 2017 г. Искането трябва да бъде в писмена форма и да съдържа данни за акционера и за притежаваните от него акции. То се изпраща до упълномощения инвестиционен посредник „Елана Трейдинг”.
Цената за една акция на „Унифарм” е равна на цената в осъщественото търгово предлагане от 4,35 лв.

Досега Софарма не притежаваше 1 342 234 броя акции, представляващи 22,37% от общия брой обикновени акции.

Десет минути след началото на търговската сесия на 21 юни акциите на „Унифарм“ поскъпнаха с близо 3,6% до 4,35 лв. От началото на годината ръстът е с 12,96%, а за последните 12 месеца повишението е с 3,57%, информира investor.bg.

От началото на годината акциите на Софарма поскъпват с 49,60%, като през последната една година ръстът в цената е със 65,54% при пазарна капитализация от 600,929 млн. лв.

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *