Спад на лихвите по депозитите в евро 0

С 1% до 3,76% на годишна база намалява средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет* в левове през декември 2013 г. Средната лихва по тези в евро се понижава с 0,90% до 3,43%. Това сочат изнесените днес данни за лихвената статистика на Българска народна банка (БНБ).

Припомняме, че през ноември 2013 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове беше 3,97%. Така в сравнение с единадесетия месец на миналата година лихвата по левовите депозити спада с 0,21.

По тези в евро има отчетено понижение в размер на 0,18%. През ноември средната лихва беше 3,61%.

През декември 2013 г на годишна база средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове за нефинансовите предприятия намалява с 0,43%. до 2,51%, а по тези в евро – с 1,43% до 2,24%.

В сравнение с ноември 2013 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се повишава с 0,51%., а по тези в евро – с 0,02%.

През последния месец на годината средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове на домакинствата се увеличава в сравнение с декември 2012 г. с 0,49% до 12,57%, а по тези в евро спада с 0,28% до 9,01%.

При жилищните кредити в левове той се повишава с 0,02%. до 7,06%, а по жилищните кредити в евро намалява с 0,25%. до 7.,17%.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове се понижава с 0,67%. до 8,62%, а по другите кредити в евро – с 0,34% до 7,80%.

През декември 2013 г. спрямо ноември 2013 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове нараства с 0,98%., а по тези в евро спада с 0,26%.

При жилищните кредити в левове на месечна база той намалява с 0,11%., а по жилищните кредити в евро – с 0,35%.

При другите кредити в левове средният лихвен процент се увеличава с 0,38%., а при другите кредити в евро се понижава с 0,64%.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през декември 2013 г. в сравнение със същия месец на 2012 г. спада с 0,35%. до 13,68%, а по кредитите за потребление в евро – с 0,47%. до 10,18%. През декември 2013 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове намалява спрямо декември 2012 г. с 0.06%. до 7,87%, а по жилищните кредити в евро – с 0,15%. до 7,87%.

о 7.87%.

През декември 2013 г. в сравнение с ноември 2013 г. годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове се повишава с 0,86%., а по тези в евро се понижава с 0,57%. При жилищните кредити в левове той спада с 0,09%., а при жилищните кредити в евро – с 0,37%.

През декември 2013 г. средният лихвен процент по кредитите за нефинансовите предприятия до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява спрямо същия месец на 2012 г. с 1,12 %. до 7,06%, а по тези, договорени в евро – с 0,89% до 6,83%. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 1,28% до 8,15%, а по тези, договорени в евро – с 0,18%. до 7,44%.

През декември 2013 г. спрямо ноември 2013 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 0,04%., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро – с 0,65%

При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, той нараства с 1,45%., а при кредитите над 1 млн. евро, договорени в евро – с 0,23%.

*Депозити с договорен матуритет – депозити, които не са незабавно на разположение, тъй като имат договорен срок или други ограничения при ползването им. Включват се срочните депозити и други депозити, които имат посочените характеристики (гаранционни депозити; обезпечения; набирателни, ликвидационни сметки и др.)

Източник: БНБ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *