Стимул: Качват малки и средни предприятия на БФБ

Стимул за раздвижване на капиталовия пазар предизвика интерес и се дискутира от днес в борсовите среди у нас. Министерството на икономиката разработва платформа за участие на малките и средни предприятия в търговията на Българската фондова борса. Разглежда се и списък от държавни предприятия, които да бъдат търгувани през фондовата борса. Това съобщи служебният министър на икономиката Теодор Седларски, който откри днешната борсова сесия.

Министър Седларски съобщи за повишаването на основните борсови индекси с повече от 30 на сто в сравнение с миналата година, което е и показател за растеж на икономиката. В подкрепа на малките и средни предприятия министерството, в партньорство с борсата, подготвят и паралелна платформа, която при облекчени условия да насърчава участието на малките фирми в борсовата търговия: По примера на други страни даже и съседни на нас, които са въвели такава система.

Очаква се платформата да заработи в следващите 6 до 9 месеца. Кои са държавните предприятия, които ще излязат на фондовата борса министърът не пожела да коментира, но обясни: Имаме в много предприятия твърде малък брой акции, които мислим за започване на процедура, примерно, за тяхното листване на борсата.

Към настоящия момент приватизацията в България се осъществява в условията на значително ограничен ресурс от дружества с държавно участие в капитала, подлежащи на приватизация.
Предстоящи за приватизационна продажба са 18 дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала и 4 обекта, представляващи дялове/акции, собственост на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества. На продажба подлежат и 72 миноритарни пакета акции и дялове, собственост на държавата в търговски дружества. АПСК извършва подготвителни действия за продажба на 48 бр. имоти – частна държавна собственост.

През миналата година имаше идея на „помощ“ да бъде привлечена и програмата „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) за инвестиционни посредници, за да може с европари фирмите да покриват разходите си по листването на БФБ. Ясно е, че един от основните недъзи на националната ни икономика днес е, че у нас няма развит капиталов пазар. Всяка една нормална икономика в развитите страни по света се крепи  на два стълба: капиталовият пазар и банковото финансиране. Конкретно за България може да се каже, че капиталов пазар почти не съществува заради слабите обороти, ниската ликвидност и малкия брой компании на Българската фондова борса (БФБ). Затова една специална мярка по оперативната програма може да има за цел инвестиционните посредници да повишат информираността на българските средни предприятия за възможностите на капиталовия пазар за привличане на инвестиции. От друга страна ОПИК може да покрие 100% от разходите, съпровождащи листване на БФБ, които са между 30 и 50 хил. лв.

Като се има предвид, че сегашното движение на борсата в посока нагоре е далеч от желаното връщане на онези нива преди няколко години и с тези темпове сигурно ще тлябва да минат още пет-шест години, за да се възстанови пазара в онзи му вид, вероятно най-точния призив трябва да бъде: „Няма никакво време за губене и БФБ трябва даде силен тласък на икономическия растеж“.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *