Стопанската конюнктура през септември остава благоприятна

Стопанската конюнктура през септември остава благоприятна. Общият показател на бизнес климата e с 0.6 пункта над августовското си равнище и за трети пореден месец бележи дългосрочен максимум за последните 12 години, което се дължи на оптимизма в промишлеността и търговията на дребно, съобщава Националният статистически институт.

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се покачва с 0,4 пункта и достига нов дългосрочен максимум (50.3%) от 1994 г. насам. Мениджърите са оптимисти за настоящото бизнес състояние на промишлените предприятия, съпроводено с положителни оценки за настоящото ниво на поръчките както от страната, така и от чужбина. Същевременно последната бизнес анкета показва умереност в оценките за настоящата и очакваната производствена активност за три месеца напред.

Относно продажните цени повечето промишлени предприятия (84.8%) предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Строителство. През септември 2006 г. съставният показател „бизнес климат в строителството“ пада с 3.7 пункта, което се дължи на по-умерените оценки и прогнози на стопанските ръководители за бизнес състоянието на предприятията. Подобно изместване на мненията има и по отношение на настоящата и очакваната строителна активност и осигуреността на производството с поръчки.

Основни причини затрудняващи дейността на предприятията продължават да бъдат конкуренцията в бранша, финансовите проблеми и несигурната икономическа среда, като през септември се засилва и негативното влияние на фактора „цени на материалите“.

Около една пета от мениджърите в строителството продължават да очакват увеличение на продажните цени в отрасъла през следващите три месеца.

Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ продължава възходящото си развитие и отчита повишение с 6.5 пункта спрямо предходния месец. Това подобрение се дължи на по-оптимистичните оценки и очаквания за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По мнение на търговците на дребно продажбите през последните три месеца са се повишили. Същевременно и очакванията по отношение на поръчките към доставчиците и заетите в отрасъла през следващите три месеца продължават да се подобряват.

Бизнес анкетите на НСИ отчитат нарастване на инфлационните очаквания в търговията на дребно.

Услуги. През септември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ запазва приблизително равнището си от миналия месец. Леко се е понижил оптимизмът на мениджърите както за настоящото бизнес състояние на предприятията, така и за очакваното развитие на техния бизнес през следващите шест месеца. По-умерени са и очакванията им за търсенето на услуги през следващите три месеца. По тяхно мнение, през последния месец заетите в сектора на услугите не са се увеличили и не предвиждат допълнително наемане на работна сила през следващите три месеца.

Конкуренцията в бранша продължава да е с най-голяма тежест сред факторите затрудняващи дейността на предприятията.

Над една трета (38.1%) от стопанските ръководители очакват намаление на цените в сектора на услугите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *