Хъб по информатика и електронно лидерство става технологичен мост между Индия и Европа

Утре в Пловдив ще се състои официалното откриване на „ИТ хъб Махагма Ганди“. Мястото и времето не са случайни: упоритата съвместна работа на експертен екип от пловдивското дружество „Тех парк „Оптела“  и Индийския институт за хардуерни технологии дава и реализацията на този единствен по рода си проект, водещата идея  на който е точно философията на индийския мъдрец, препоръчващ  всеки да поеме свой дял за промените към по-добро бъдеще.

За различните аспекти и мотивите за участие  в технологичния хъб разговаряме с представители  на фирмите и институциите, които са си стиснали ръце и обединили около съдържащата емоционален и бизнес заряд идея. Най-общо може да посочим основните направления, които формират характеристика на хъба: образование, високи технологии като блокчейн платформи, модерни финанси и уелнес преживявания.

Проф. д-р ик. Асен КОНАРЕВ – ректор на временния Академичен съвет на Международно висше училище по информатика и електронно лидерство „Махатма Ганди“: Искам да уточня първо, че става дума за проект на международно висше училище, който  е започнал своето движение по установените от законите у нас правила. Експертна група вече се запозна с документацията, подготвена от нас, както и с материалната база, която ще служи за воденето на пълноценно обучение по отделните дисциплини, както и със наличните спортни съоръжения. В заключенията на експертите се дава цялостна положителна оценка и с тези препоръки  сега се очаква резултат от националната агенция  по акредитиране. За да стане факт висшето училище решаващата последна дума ще бъде на Народното събрание.

Но преди това искам да кажа, в контекста на целия този административен и то нелек път, че този проект е своеобразно предизвикателство към висшето образование в България. И това на първо място е високата специализация само в едно професионално направление – информация и компютърни науки. А втората основна разлика се базира на тесните връзки с Индия: закупеният вече франчайз за обучение и договорените  над 30  на сто от целия състав преподаватели индийци – хабилитирани или не!

Искам да подчертая ролята и помощта на Българо-индийския технологичен форум /БИТФ/ за целия образователен комплекс тук – действащ и в проект. БИТФ осигури ваучери на стойност 1000 лева за първокурсниците в колеж „Омега“, което на практика означава за курсистите безплатно обучение през цялата година. Фондацията се е задължила и с нещо, което няма прецедент в българската практика – изразила е готовност да финансира и целогодишното обучение на 800 студенти, т.е. отново за тях ще бъде безплатно.

И всичко това ще се дължи и на откриващия се утре хъб, който ще бъде с неоценим принос в развитието и трансфера на информационни технологии, с голямата подкрепа на Индийския институт за хардуерни технологии – България. Този факт ще благоприятства не само Пловдив и общината, а и целия Южен централен район и икономиката в страната.

Васка СТОЯНОВА – управител на колеж „Омега“:  Нека да припомня защо точно името на мъдреца, признат от целия свят, Махатма Ганди бе прието за висшето международно училище. Той учеше и продължава да учи чрез съветите си всеки един от нас, че трябва да бъде активен участник в промените към по-добър живот. Смея да твърдя, че с десетгодишната си история Частен професионален колеж „Омега“ има свой принос  за подобряване на качеството на живот, и то не само на колежаните, а на техните семейства, в екипите и фирмите, където работят. В колежа има разработена и застъпена привлекателна социална програма – безплатно обучение през първата година.

Вече се разделихме с някои  специалности, които принадлежат на миналото, сега се разкриха и привличат курсисти специалности като „Компютърни мрежи“, „Електронна търговия“, „Системно програмиране“, „Графичен дизайн“ и др. В колежа се обучават и такива курсисти, които притежават дипломи на бакалаври или са с магистратури по други специалности, но идват при нас за преквалификация, за да могат да си осигурят по-нататъшна реализация. Защото по някои от специалностите след завършвнане те получават 3 и 4 степен на професионално обучение. Завършващите колежа ще придобият и правото да продължат в МВУИЕЛ.

Колеж „Омега“ също поддържа тесни връзки с индийски колеги и специалисти. Отделно от това сме в тесни контакти с индийското посолство в България и с българското в Индия. Индийското Министерство на външните работи също е запознато с нашите планове и цели за през следващите години в сътрудничество с колеги и експерти от огромната страна.

Петър ТРОПЛЕВ – изпълнителен директор на КТИ „Съединение“:  Холдингът винаги е имал „слабост“ към иновациите. Нали фигурират и в наименованието – Корпорация за технологии и иновации.  И наистина през годините се се осъществявали много от технологиите, които за времето са били последния писък на модата – лазери и лазерни технологии, електроника и компоненти за нея, машини с ЦПУ  и др. Дойде и времето на следващата технологична вълна, която все повече залива планетата: тенденциите се обединяват все повече около наличието и развитието на дигиталната трансформация. И тези процеси се развиват с такава скорост от днес за утре, че все по-голяма става и нуждата от онези кадри, които могат чрез подходящия софтуер да улавят и обработват всички данни във всички сектори, и то не само на икономиката.

Трябваше ли задължително да се разшуми около криптоватутите, за да се разбере,че в дъното на този шлагер стои блокчейн технологията. Вероятно не, но когато става дума за пари – независимо виртуални ли са те или не, човешкият нос става все по-чувствителен към мириса на богатството. Да се печелят пари е приятно не само за маниаците на криптовалутите. Да не забравяме познатата истина: „Най-доброто качество на парите са тяхното количество“ и т.н.

Като оставим /но не с безразличие/ въпроса с криптовалутите, блокчейн технологиите притежават други основни предимства, и то не едно или две. Те означават и далеч повече сигурност на транзакциите, допринасят за повече доверие между партньорите и, не на последно място, управлението на бизнеса става много по-бързо и това го прави далеч по-ефективен. Блокчейн технологиите вече са онова помощно средство, с което подготвените платформи, независимо за кое направление са предназначени, са търсени и предпочитани от пазара.

Росен ГЕРАСИМОВ – изпълнителен директор на  ИТ Академия АД: Както може да се подразбира, от наименованието на фирмата става ясно, че предметът на нейната дейност е свързан с високите технологии в различните им проявления в икономиката и обществото. Тук се включва и цяла гама от различни курсове, които се провеждат от дружеството, за обучение на фирмен персонал. Ясно е, че освен от обявените от нас обучения, ръководителите на предприятията могат да определят сами тематика според нуждите на актуалната дейност на дружеството.

Подготвяме в различните курсове не само екипи от външни фирми, но също така и от системата на холдинга, за които сега подготвяме някои блокчейн платформи. Но също така сме отворени и към пловдивския бизнес с готовност за участие в срещи, форуми и конференции. Или навсякъде, където има нужда от авангардни технологии в нашата област, сме готови за сътрудничество. Участието ни в този ИТ хъб може да носи двустранна полза от една страна, а от друга в колаборация с толкова различни на пръв поглед фирми се обогатява общата картина и партньорството дава по-бързи и ефикасни резултати.

Паралелно с това разработваме и обучаваме хора за работа с блокчейн платформи. Да си признаем, у нас все още първите стъпки на новата технология са сравнително плахи в сравнение със страните, които са далеч по-напред в технологично отношение. Освен че е „гръбнак“ на криптовалутите, тази технология  се цени особено там, където се съхранява ценна и в огромно количество информация. Тази технологична особеност я прави доста търсена във все повече сектори на икономиката – особено във финансовата сфера, банковото дело, електронната търговия и др.

Инж. Георги ПАЛЕШНИКОВ – управител на ИИХТ: Индийският институт за хардуерни технологии – България в основата на своята програма има закупеният франчайз от института в индийския щат Бангалор, който често е наричен Силициевата долина на Индия. Този институт е един от най-респектиращите в бранша, само в Индия той е установил 140 центъра за работа и развитие, също така е „стъпил“ и в над 20 други страри от Азия и Африка.

Сътрудничеството с „Тех парк Оптела“ доводе и до създаването на нов технологичен мост от Индия към Европа и първата му стъпка бе в България – конкретно в Пловдив. Сега благодарение на придобитият франчайз може да се предлага обучение с над 2500 различни курса в сферата на информационните технологии на базата на последните постижения в тази област на такива лидери като Майкрософт, Епъл, Амазон, Оракъл и др. И обучението не е по стари учебници, а по най-новите технологии.

Индийският институт по хардуерни технологии – България се стреми да осигури средства за усъвршенстване на уменията и знанията, в своята програма предвижда и продължаващо обучение на учители по високите технологии. И с това се цели да се постигне учение за цял живот,  затова тук се предвижда да се извършва надграждане на тези умения с виртуаални класни стаи  – чрез облачни технологии, без никакви разходи.

И не мога да не спомена ролята на фондацията Българо-индийски технологичен форум /БИТФ/, която активно подпомага трансфера на технологии, съдейства за повишаване на нивото на ИТ специалистите в България…

Венелин ЙОРДАНОВ – изпълнителен директор на „Тех парк Оптела“: Безспорно, в този сложен механизъм от различни фирми и дейности в технологичния хъб, на „Тех парк Оптела“ се пада трудната и отговорна задача за развитие в достатъчна степен на тези звена, които са в основата на ИТ хъба. Защото цялостното преобразуване – както в образователните, така и технологичните ИТ компоненти, трябва да върви ръка за ръка и то с бързи темпове. Предстоят срещи и разговори тази есен в Делхи и Бангалор с цел продължаване на сътрудничеството и подписването на съвместен меморандум за следващите конкретни стъпки в съвместната ни програма.

Нека и да подчертая една от най-важните задачи пред нас: да дадем своя принос за задържането на българските студенти тук, в България, и това да става включително и с тези нови и перспективни специалности, които се предлагат от учебните заведения и фирмите от този хъб. И да не постигнем всичко през следващата година на 100 процента, то нека да си пожелаем най-малко 90 на сто успеваемост от набелязаните цели.

Виделина ГАНДЕВА  – директор на Орфей Клуб Уелнес:  Оказа се, че въпреки някои предварителни опасения, фирма с такъв предмет на дейност като нашата е добре дошла в компанията на партньори и съратници от един технологичен хъб. И ние намерихме нашето място по един познат за нас начин – уелнеса! И всичко, което е свързано с него – туризъм, лечение, здравословно хранене и начин на живот, екскурзии и спорт, природосъобразни занимания и др. Защото лека-полека светът прозря и следващата стъпка, погледна медала и от обратната страна – натрупвайки напрежение и умора от дигиталната трансформация, стигаш и до извода, че ти е потребна и дигитална дезинтоксикация.  Някои може накратко да го нарекат релакс, но при всички положения ти е необходима и система за прилагане на тази детоксикация, за да има очакван резултат.

В току-що родения технологичен пъб ние и нашите партньори можем да предложим и широка гама средства за детоксикация – български, индийски или на други водещи производители. Тези, които имат нужда от повече движение, могат да се залавят периодично за българско хоро или някакъв друг танц. А пък трети /защо не/ могат да започват трудовния си ден с определени мантри, стига това да ги прави по-трудоспособни и позитивни.

Дори и библиотеката – в нея могат да се намерят заглавия както за разсейване, така и за обучение на студенти и преподаватели. А в така наречената  „бюти зона“  ще се открият кътове за разкрасяване – фризьорство и ноктопластика, както и за релаксиращи масажи.

Пред завършване са и двете фирмени блокчейн платформи – за цялостно пътуване и за маркетинг. Едната от тях ще бъде домонстрирана на Пловдивския есенен панаир по време на Бълканската блокчейн конференция, а двете ще зароботят през следващата 2019 година, когато Пловдив ще бъде столица на културата.

 

Публикацията подготви: Стефан ПРОНЧЕВ    

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *