Хърватският пример за създаването и ролята на етичната банка

Хърватският пример за създаването и ролята на етичната банка – това е историята на еБанка Хърватия. Тя е разширила и затвърдила политиката на създадените етични банки в Европа за насърчаване на социалното включване, устойчивото развитие, развитието на социалната икономика и социалното предприемачество, помощ за малките и средните предприятия. Тя също така играе важна роля за повишаване на обществената осведоменост в страната относно ролята на парите и проблемите на икономиката – базирана на краткосрочната печалба като единствената цел. Основната й цел е привличане на кредитен ресурс, който се пренасочва както в стопанската, така и в социалната сфера.

Под „етично банкиране” следва да се разбира целия спектър на банкова дейност, подчинена на формирането на парични средства и тяхното въвличане в стопански оборот на основата на спазването на ясно формулирани етични критерии. Неговото развитие през последните години е също така резултат на протестна реакция на обществото, на своеобразния бунт, организиран в движение срещу монопола на банките, използващи една значителна част от спестяванията на населението за финансови спекулации с цел реализация на високи печалби.

В Европа повечето етични банки са регистрирани като кооперации, които притежават банков лиценз, те използват активно съвременните социални мрежи в интернет за привличането на свои членове  и за разработването на нови проекти. В тази своя стратегия те много разчитат на своите акционери, които работят в сферата на възобновяемите източници на енергия, биологичното земеделие, екологичните храни, особено внимание се отделя и на социално значими за региона проекти – увеселителни паркове, здравни заведения, училища и детски градини, екологичен градски транспорт и т.н.

Този пример на хърватските „етични банкери“ не остана в сянка за така наречената пловдивска тинк-танк група и допринесе за създаването на една институция за „етично финансиране на предприемачеството “ – проект с голяма степен на сложност, реализацията на който изисква както много време, така и многоброен проектен екип с висока професионална квалификация и практически опит. Затова се наложи мнението, проектният екип да се формира като „Клъстер за етично финансиране на предприемачеството“ /КЕФП/, регистриран като Сдружение на физически и юридически лица. КЕФП организира Международна конференция „Етични финанси и дигитални технологии”в рамките на Есенният панаир Пловдив на 27 и 28.09.16г. Специални гости и лектори ще бъдат именно уредителите на еБанка Хърватия : Горан Йерас – проект мениджър, и Зоран Бесак, изпълнителен директор, който ще направи презентация на тема „Иновативни характеристики и социалното въздействие на етичното банкиране“.

Интерсен и показателен е този бизнес модел на банкиране, който намира все повече последователи сред хората, които представляват средната класа в едно общество – малкия и средния бизнес, научни работници, студенти и преподаватели, държавни чиновници, интелектуалци, пенсионери.

Публикацията подготви: Венелин ЙОРДАНОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *