644 са били компаниите в несъстоятеност в България през 2014 г.

Компаниите в несъстоятелност в България през 2014 година са 644, но те намаляват спрямо предишната 2013 година, когато са били 834 дружества. Това показва годишният доклад за несъстоятелността в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), представен днес на пресконференция.

Изминалата 2014 година бележи обрат в повечето страни от ЦИЕ. Средните нива на БВП в страните нарастват от 1.3% през 2013 г. до 2.5% през 2014 г. Двигателят на икономиките е вътрешното търсене, а някои от тях намаляват инфлацията дотолкова, че тя преминава в дефлация.

Това са актуалните тенденции, след последните турболентни години за компаниите в Централна и Източна Европа, през които икономиките им претърпяха увеличение в ръста на безработицата и рецесия в основния им финансов партньор – Еврозоната. „Въпреки предполагаемото увеличение от 2.7% на БВП, считаме, че отрицателната тенденция при несъстоятелностите ще продължи, тъй като е нужно време, за да вземем максимума от икономическото възстановяване“, обясни Грегор Шилевич, икономист на Кофас за Централна и Източна Европа.

Несъстоятелността в България – поводи за оптимизъм

Силните сектори в България са ИТ, рибарство, фармацевтичен бизнес, производството на химикали и химически продукти и аутсорсингът, а слабите – търговия на едро и дребно, недвижими имоти и специализираните операции, свързани с тях, както и строителните дейности. Ситуацията в страната остава динамична за много сектори, но осезаемо подобрение има в търговията и в преработващата промишленост.

„В България развитието е положително. Спадът в несъстоятелността е с 22.8% на годишна база за изминалата година и това е обрат, който не сме виждали от години. В Румъния положението е подобно – спадът е с 27.9% на годишна база за 2014 г. спрямо данните от 2013 г. „- обяви Милена Виденова – управител на Кофас за България.

Според Кофас компаниите във финансово затруднение са и компаниите, които най-често биват обявени в несъстоятелност. Основните причини за финансовите им затруднения остават високите нива на задлъжнялост и по-малкото възможности за финансиране. Най-големите компании в страната, обявени в несъстоятелност през 2014 г., са от секторите строителство, инфраструктура и недвижими имоти.

Рисковете, които остават пред компаниите, са сложната геополитическа обстановка в Русия и финансовото състояние на Гърция, но подобрението на макроикономическите показатели в страната и спадът на цените на основни суровини ще подпомогне развитието на българските компании.

На този фон Кофас препоръчва на българските фирми няколко основни превантивни мерки, които да им позволят да запазят доброто си финансово здраве. Сред тях са усъвършенстване на управлението на рисковете от неплащане, покриването на целия цикъл по управление на търговски кредитен риск и фокус върху превенцията на рисковете.

Смесени сигнали в общ план

В повечето страни от ЦИЕ компаниите се възползват от подобрената ситуация на пазара на труда, растящите възнаграждения, ниската инфлация и ниските цени на петрола. Полша, най-голямата икономика в региона, е с едно от най-ниските равнища на несъстоятелност – едва 823 компании. Спад на несъстоятелността се вижда също и в Сърбия и Хърватска, а в държави като Словакия несъстоятелността нараства незначително.

В същото време несъстоятелността отбелязва ръст в Чехия, Украйна, и Балтийските страни. Това се дължи на значителната експортна зависимост на тези страни от Русия, която през август 2014 г. наложи ембарго върху месото, рибата, плодовете, зеленчуците и млечните продукти от ЕС, САЩ, Австралия, Канада и Норвегия. Силен ръст на несъстоятелностите бележат и държави като Словения и Унгария.

Промени в несъстоятелността

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *