9,6% ръст на вземанията през 2017г.

Към края на декември 2017 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 2.750 млрд. лв. (2.8 на сто от БВП), съобщава Българската народна банка. 

Тези вземания се увеличават с 9.6 на сто (241.4 млн. лв.) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2016 година, когато вземанията на фирмите за кредити са били 2.509 млрд. лв. (2.7 на сто от БВП), отчита статистиката на БНБ.

В матуритетната структура преобладават кредитите над пет години, които са 1.053 млрд. лв. в края на декември 2017 година. Те се увеличават с 19 на сто (168.4 млн.лв.) спрямо края на декември 2016 г.

В края на четвъртото тримесечие на 2017 г. вземанията по кредити с матуритет между една и пет години са 787.8 млн. лева. На годишна база те нарастват с 8.3 на сто.

Вземанията по кредити с матуритет до 1 година са 565 млн. лв. в края на декември 2017 г., като нарастват с 15.7 на сто (76.7 млн.лв.) спрямо края на същия месец на 2016 г.

Към края на 2017 г. размерът на необслужваните кредити е 344.6 млн. лева. В сравнение с края на декември 2016 г. тези кредити намаляват с 15.7 на сто (64.1 млн. лева).

В края на миналата година вземанията по кредити от домакинствата нарастват на годишна база с 11.6 на сто (229.3 млн. лв.) до 2.211 млрд. лева. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти нараства от 79.8 на сто в края на декември 2016 г. до 81.4 на сто в края на 2017 година. Вземанията по кредити от сектор Нефинансови предприятия са 447 млн. лв. към края на четвъртото тримесечие на 2017 година. Те се увеличават с 1.1 на сто (4.8 млн. лв.) в сравнение с декември 2016 г.

В структурата на вземанията по кредити от сектор „Домакинства“ преобладават потребителските кредити, които са 2.063 млрд. лв. в края на четвъртото тримесечие на 2017 година. На годишна база те се увеличават с 15.7 на сто (279.5 млн. лв.), информира economynews.bg.

Размерът на жилищните кредити в края на четвъртото тримесечие на 2017 г. е 53.8 млн. лв. и намалява с 52.1 на сто (58.6 млн. лв.) в сравнение с края на 2016 година, отчита още Централната банка.

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *