За 10 години домакинствата в Италия изгубили 40% от богатството си

В голяма степен това се дължи на продължителната рецесия и годините на стагнация на италианската икономика. Финансовото нетно благосъстояние се

Повече