Бум на престъпленията с банкови карти и с кредити с неверни документи

  Точно в условията на криза, в които се намираме в момента, е очевидно, че престъпниците се ориентират към по-бързия

Повече