БФБ планира 55 стотинки дивидент на акция

Българска фондова борса АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите. Събранието ще

Прочетете повече

БФБ създава зелен индекс на компаниите

Зелен индекс на компаниите подготвя Българската фондова борса, съобщи в подкаста „На всяка цена“ изпълнителният директор Маню Моравенов.

Прочетете повече

Инициатива „Ден за акции“ се провежда на 13 юни

Инициатива „Ден за акции“ се провежда на 13 юни. Тя е организирана от Българска фондова борса-София и Централен депозитар като предстои нейното

Прочетете повече

Ваучер до 100 000 лв. ще стимулира листването на БФБ

Министърът на икономиката Емил Караниколов посочи на пресконференция кои са основните приоритети в сектор „икономика“ в управленската програма на правителството.

Прочетете повече

Частно емитирани облигации на ЕНЕРГО-ПРО Варна ще се търгуват на БФБ

Частно емитирани облигации или по-точно:  най-голямата в България частна облигационна емисия вече има дата на листване на Българска фондова борса

Прочетете повече

БФБ работи за въвеждане на чужди акции на българския пазар

Българската фондова борса (БФБ–София) създава нов борсов пазар BSE International, предназначен за емисии чуждестранни финансови инструменти, допуснати вече до търговия

Прочетете повече

БФБ приключи седмицата с печални антирекорди

Сравнително ниска инвеститорска активност и оборот от малко над 7 млн. лв. илюстрират слабите седмични резултати за борсата

Прочетете повече