Ваучер до 100 000 лв. ще стимулира листването на БФБ

Министърът на икономиката Емил Караниколов посочи на пресконференция кои са основните приоритети в сектор „икономика“ в управленската програма на правителството.

Повече

Частно емитирани облигации на ЕНЕРГО-ПРО Варна ще се търгуват на БФБ

Частно емитирани облигации или по-точно:  най-голямата в България частна облигационна емисия вече има дата на листване на Българска фондова борса

Повече

БФБ работи за въвеждане на чужди акции на българския пазар

Българската фондова борса (БФБ–София) създава нов борсов пазар BSE International, предназначен за емисии чуждестранни финансови инструменти, допуснати вече до търговия

Повече