Мнозинството отхвърли предложението за забрана на даренията за МВР

Предвиждаше се министерството да се издържа със средства само от държавния бюджет. През лятото въпросът с даренията в МВР бeше

Повече