Европейската комисия предлага общият дял на енергия от възобновяеми източници в страните- членки да достигне 45%.

Европейската комисия предлага общият дял на енергия от възобновяеми източници в страните- членки да достигне 45%. У нас към 2020

Повече

Европейската комисия с пакет за насърчаване на лесното кредитиране на домакинства и бизнес

Европейската комисия прие пакет от мерки за банковия сектор, за да насърчи кредитирането на домакинствата и дружествата в целия Европейски

Повече

Европейската комисия одобри придобиването на „Теленор“

Европейската комисия официално одобри придобиването на дейността на норвежкия телеком Telenor в България, Сърбия, Черна гора и Унгария от чешката

Повече

Европейската комисия положи началото на Обсерватория и форум за блокчейн

Европейската комисия положи началото на Обсерватория и форум на ЕС за блокови вериги (блокчейн), с подкрепата на Европейския парламент, представляван

Повече

Европейската комисия се стреми да направи приемането на еврото по-привлекателно

Европейската комисия (ЕК) се стреми да направи приемането на еврото по-привлекателно за членките на Европейския съюз (ЕС), които са извън

Повече

Европейската комисия подготвя комплексни мерки за интернет сигурността

  Европейската комисия подготвя комплексни мерки за интернет сигурността. Чрез тези мерки се цели гарантирането на киберсигурността в глобалното интернет

Повече