Изтеклият период на еврофинансиране показва над 90% усвояемост

В момента тече втория програмен период на еврофондовете, който тръгна не съвсем гладко, но все пак тръгна. С известно закъснение,

Повече