СЕМ алармира за предизборна агитация в новинарските емисии

Това е отклонение както от законовите норми, добрите европейските практики и препоръки, се казва в междинен отчетен доклад от наблюдението

Прочетете повече