Частно емитирани облигации на ЕНЕРГО-ПРО Варна ще се търгуват на БФБ

Частно емитирани облигации или по-точно:  най-голямата в България частна облигационна емисия вече има дата на листване на Българска фондова борса

Повече

България си върна акредитацията по Протокола от Киото за търговия с емисии на парникови газове

Молбата на България за възстановяване на акредитацията на страната за участие в международната въглеродна търговия беше разгледана на 12-ата среща

Повече