ПРСР дава европейски пари за строежа на жилища на деца без родителска грижа

Финансирането е от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката

Повече