Почти 13 млн. струва на данъкоплатците годишната издръжка на ротата ни в Кабул

В сумата са включени разходите по издръжката и осигуровките на личния състав, както и централните плащания за придобиване на имущества,

Повече