Стартира застрахователен продукт за насърчаване износа

Стартира нов застрахователен продукт за насърчаване износа на новосъздадени фирми, малки и средни предприятия с експортна насоченост, който е резултат

Прочетете повече