80 млн. европейци никога не са използвали интернет

Осемдесет милиона европейци никога не са използвали интернет, само 37 процента от активната работна сила в Европа имат основни цифрови

Повече

Интернет и ниските лихви променят пазара на банковите депозити

Интернет и ниските лихви променят съществено пазара на банковите депозити. Трезорите вече предлагат доста разнообразни продукти, които излизат извън рамките

Повече

Платежните услуги: все повече през интернет и чрез отдалечен достъп

Приветствие на подуправителя на БНБ и ръководител на управление „Банково” Нина Стоянова към участниците в конференцията „Финансите в дигиталния свят“,

Повече