Инфлацията във Франция и Испания изненада инвеститорите

Броят на подадените през миналата седмица заявки за обезщетения за безработица във водещата икономика в света е намалял до 339

Повече