Прехвърлят 40 млн. евро по мярката за създаване на стопанства от млади фермери по ПРСР

Бюджетът по мярка 112 в размер на 102,4 млн.евро е изчерпан и приемът на заявленията по мярката е преустановен още

Прочетете повече

КФН наложи принудителна мярка на ИП „Реал финанс“ АД

С решението от 16-ти март, ИП „Реал финанс“ АД е задължено да отнеме представителните правомощия на изпълнителния директор Християн Пашков

Прочетете повече