БНБ ще иска данни за действителните собственици на банките

НБ вече ще иска данни за действителния собственик на акционери с квалифициран или по-висок дял в дружество, обект на лицензионна

Прочетете повече