БНБ ще иска данни за действителните собственици на банките

НБ вече ще иска данни за действителния собственик на акционери с квалифициран или по-висок дял в дружество, обект на лицензионна

Прочетете повече

Ниските лихви свиват печалбите на банките

Печалбата на банките остава по-ниска в сравнение с тази година по-рано. Разходите за обезценки на проблемни кредити на банките също

Прочетете повече