Печалбата на ПИБ пада със 73% на годишна база

Консолидираната печалба на Първа Инвестиционна Банка се е понижила до 26.61 милиона лева, за първите шест месеца на годината, спрямо

Прочетете повече