Ролята на индустрията за устойчивото развитие на обществото

До скоро виждахме, че икономическият модел на англо-американския свят преобладаваше в стопанския живот. Тое се характеризираше с висок и относително

Повече

Национални цели и приоритети за устойчиво развитие на България

ПОЗИЦИЯ Относно „Национални цели и приоритети за устойчиво развитие на България“, разработени от екип от български учени и интелектуалци (по

Повече