Приложение превръща мобилния телефон в портфейл

Приложение за мобилни плащания phyre позволява изпращане и получаване на пари между потребителите на системата (т.нар „peer-2-peer“ плащания) в реално

Прочетете повече