Преките чужди инвестиции се свиха трикратно за година

Преките чужди инвестиции се свиха трикратно за година през първите осем месеца на тази година в сравнение със същия период на

Прочетете повече