От началото на септември започва приемът по „Училищно мляко”

  Заявки за одобрение се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по местонахождение за училищата и по адресна регистрация

Прочетете повече