Акциите на приносител се заменят с поименни след 9 месеца

Парламентът прие на първо четене промени в Търговския закон, внесени от Министерския съвет. Измененията предвиждат премахване на възможността за акционерни дружества

Прочетете повече

Българска фондова борса-София променя името си

Общото събрание на Българска фондова борса-София реши да промени името, като премахне думата „София“ от названието на институцията. Тя вече ще се

Прочетете повече

От 1 януари 2017 г. промяна на минималната заплата

Минималната работна заплата (МРЗ) ще бъде увеличена от 420 на 460 лева от 1 януари 2017 г., но догодина предстоят

Прочетете повече

Увеличила се е производителността на труда

Според предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) през второто тримесечие на 2016 брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает

Прочетете повече