Работодателите в САЩ са обявили 11 милиона незаети работни места

  Работодателите в САЩ са обявили 11 милиона незаети работни места през октомври, което почти се изравнява в рекордния максимум

Повече