Президентството нарече скандално ромите „мангали“

Документът на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020), публикуван в сайта на президентството под

Прочетете повече